Du är här:
Dela

Provtagningar

Sammanlagt har förbundet information från 62 stycken provpunkter, och över totalt 52 olika parametrar. Det är därför svårt att ge en översiktlig bild över vad som mäts var, och hur ofta. Vi mäter biologiska, fysikaliska och kemikaliska värden, och generellt sker mätningarna varannan månad.

Filen i högerspalten visar allt detta i en sammanställning. Där går det också att se om datan kommer från förbundet själva eller om någon annan utfört/finansierat provtagningarna. På den andra av de två flikarna i filen går att se periodicitet i mätningarna på respektive punkt och parameter.

Genom GIS-webben går det att se samtliga provpunkter och mätstationer efter vattendrag. Klicka på länken i högerspalten för att ledas till kart-sidan. Välj där först Topowebb nedtonad under Bakgrundskartor i vänsterspalten för att det ska synas bättre. Sedan går det att välja vilka provpunkter som ska visas genom att klicka på Samordnad recipientkontroll och välja Göta älvs vattenvårdsförbund.
 

Senast uppdaterad:2023-05-02

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org