Du är här:
Dela

Resultat

Många års miljöövervakning har gjort att man fått tillgång till mängder av värdefulla analysdata för Göta älvs avrinningsområde.

Förbundets rapport över Vattendragskontroll "Blå boken" har getts ut årligen under åren 1958-2019.
Nu finns analysdata istället att hämta direkt här från förbundets hemsida:
Hämta analysresultat/data i Excel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Se analysresultat som diagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under rubriken "Begreppsförklaringar" beskrivs de olika parametrar som vattenvårdsförbundet provtar och analyserar.


Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org