Du är här:
Dela

Pågående/Planerade specialundersökningar

Nedan redovisas samtliga pågående/planerade specialundersökningar.
Vid färdigställande av rapport publiceras den under fliken rapporter.

  • Bottenfauna vid 8 lokaler 2022 (6 i Göta älv, 1 i Nordre älv och
    1 i Mölndalsån)
    5 medlemmar deltar även med egna punkter som de bekostar själva

  • PFAS i vatten 2022 och 2023

  • Miljögifter och metaller i sediment vid Dösebacka och Röda sten/Tångudden 2023


Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org