Du är här:
Dela

Nyheter från förbundet

Vädret längs Göta älv
    

Göteborg

Garn

Vänersborg

Övriga vattennyheter

 • 2020-06-30
  Avancerade beräkningar lägger grunden för nya översvämningsvarningar »
  När det förnyade vädervarningssystemet införs 2021 är översvämningsvarningar en nyhet. SMHI har därför nu utvecklat en ny metod för hydraulisk modellering för att kunna bedöma risken för...
 • 2020-06-29
  Vårfloden är inte över, höga flöden i fjällen »
  Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren på de flesta håll. I översta delen av Torneälven mellan Abisko och Rautasälven är flödena dock...
 • 2020-06-24
  Fortsatt höga flöden i fjällen »
  Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena fortsätter att öka i vissa vattendrag i...
 • 2020-06-17
  Vårfloden ger fortsatt höga flöden i fjällen »
  Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i...

Webbkameror

Älvutlopp vid Älvsborgsbron

Mätstationen vid Garn


Fakta om Göta älv 2015

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org