Du är här:
Dela

Program för Göta älv

Programlagd kontrollverksamhet i Göta älv

 
Månatlig stickprovstagning:

  • På uppdrag av Naturvårdsverket provtar SLU enligt delprogrammet "Flodmynningar (FM)" vid Trollhättan, Nordre älv Gullö (tidigare Ormo) och Alelyckan (Lärjeholm).
    Fr o m 1996 ansvarar förbundet tillsammans med Vänerns vattenvårdsförbund för provtagningen vid Vargön. 
    Fr o m halvårsskiftet 2021 utförs motsvarande provtagningsprogram som SLU utför enligt delprogrammet ”Flodmynningar (FM)”, se ovan, också vid Garn och Stenpiren. Detta utförs av SLU på uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund och bekostas av förbundet.
  • vid Lärjeholm (ingår i driftrutinen för Kretslopp och vatten, Göteborg).
  • vid Älvabo, utloppet av Slumpån och vid Surte utförs mikrobiologiska undersökningar sex gånger per år.
  • vid Älvsborgsbron (ingår i programmet för Bohuskustens vattenvårdsförbund).
  • vid Lärjeholm och Nordre älv Gullö (tidigare Ormo) undersöks transport av torrsubstans och glödgningsrest.

Kontinuerlig övervakning i 7 fasta kontrollstationer längs älven.

Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org