Du är här:
Dela

Styrelse 2023-2024

Ordinarie Styrelseledamöter:

Jesper Eneroth (S), ordförande, Kungälvs kommun
Ida Fossenstrand (M), vice ordförande, Göteborgs Stad
Björn Albinsson (KD), Alingsås kommun
Jenny Lundberg, Essity AB, Edet Bruk
Malin Pålsson, GKN Aerospace Sweden AB
Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB
Thomas Larsson (MP), Göteborgs Stad
Patrik Wendeblad (S), Lerums kommun
Per Malm (M), Mölndals stad
Rosmarie Lemoine, Nouryon PPC AB
Viktoria Edvardsson, Renova AB
Cecilia Lack, SKF Sverige AB

Suppleanter:

Jörgen Andersson (C), Lilla Edets kommun
Josefin Lundberg Abrahamsson, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Malin Tell, Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Vakant, Företagsrepresentant


Senast uppdaterad:2023-05-03

Sammanträdestider 2023

Årsmöte:

19 april

Styrelsemöten:

16 mars kl. 13:30

19 april (konstituerande)

3 maj kl. 13:00 (Extrainsatt)

27 september kl. 13:30

29 november kl. 13:30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org