Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

Arbetsutskott:

 1. Vakant, ordf, Göteborgs Stad
 2. Evalotta Stolt, v. ordf, Nouryon PPC AB
 3. Josefin Lundberg Abrahamsson,
  Kretslopp och vatten, Göteborg
 4. Monica Dahlberg, sekr, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 5. Maria Axbrink, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Program- och utvärderingsgrupp:

 1. Vakant Löfgren, ordf, Göteborgs stad
 2. Evalotta Stolt, v. ordf, Nouryon PPC AB
 3. Jeanette Wadman, Miljökontoret Trollhättans stad
 4. Olof Bergstedt, Kretslopp och vatten, Göteborg
 5. Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen, Göteborg
 6. Gunnar Johansson, Essity AB, Edet Bruk
 7. Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra Götaland
 8. Monica Dahlberg, sekr,
  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 9. Maria Axbrink,
  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

 

Senast uppdaterad:2020-06-12

Bokade mötestider 2020

   
Arbetsutskott
2 mars kl. 13:30
31 mars kl. 11:30 (extrainsatt)
2 april kl. 13:30
9 september kl. 13:30
25 november kl. 13:30

PoU-gruppen
30 januari kl. 09:30
18 mars kl. 09:30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org