Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

Arbetsutskott:

 1. Ida Fossenstrand, ordf, Göteborgs Stad
 2. Kristina Bernstén, v. ordf, Göteborgs Hamn AB
 3. Josefin Lundberg Abrahamsson,
  Kretslopp och vatten, Göteborg
 4. Robert Blomberg, ordf. Säveåns vattenråd
 5. Anders Enelund, ordf. Mölndalsåns vatteråd
 6. Monica Dahlberg, sekr, Göteborgsregionen (GR)
 7. Anton Hall, Göteborgsregionen (GR)

Program- och utvärderingsgrupp:

 1. Ida Fossenstrand, ordf, Göteborgs stad
 2. Kristina Bernstén, v. ordf, Göteborgs Hamn AB
 3. Jeanette Wadman, Miljökontoret Trollhättans stad
 4. Olof Bergstedt, Kretslopp och vatten, Göteborg
 5. Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen, Göteborg
 6. Gunnar Johansson, Essity AB, Edet Bruk
 7. Ann Rane, Vattenstrateg, Mölndals stad
 8. Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra Götaland
 9. Monica Dahlberg, sekr, Göteborgsregionen (GR)
 10. Anton Hall, Göteborgsregionen (GR)

 

Senast uppdaterad:2022-05-31

Bokade mötestider 2022

   
Arbetsutskott
23 februari kl. 13:00
6 april kl. 13:00
7 september kl. 13:00
23 november kl. 13:00

PoU-gruppen
10 februari kl. 13:30
25 mars kl. 13:30
1 september kl. 13:30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org