Du är här:
Dela

Kansli

Göta älvs vattenvårdsförbund har ett kansli
där Monica Dahlberg och Anton Hall arbetar. 

Kansliet finns på Göteborgsregionen (GR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Göteborg.

Vad gör kansliet?

  • samordnar miljöfrågor för Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern
  • informerar om miljöfrågor
  • samordnar verksamheten och upphandlar undersökningar
  • är redaktör för Årsrapporten (Blå boken)
  • arrangerar det årliga förbundsmötet
  • är sekreterare i förbundet
  • har kontakt med angränsande vattenvårdsförbund


Senast uppdaterad:2021-06-22

Kontakta kansliet

Postadress
Box 5073
402 22 GÖTEBORG

Besöksadress
Anders Personsgatan 8
GÖTEBORG

Telefon
031-335 54 00

Fax
031-335 51 17

E-post
info@gotaalvvvf.org

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org