Du är här:
Dela

Kansli

Göta älvs vattenvårdsförbund har ett kansli
där Monica Dahlberg arbetar. Kansliet finns på Göteborgsregionens kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (GR) i
Göteborg.

Vad gör kansliet?

  • samordnar miljöfrågor för Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern
  • informerar om miljöfrågor
  • samordnar verksamheten och upphandlar undersökningar
  • är redaktör för Årsrapporten (Blå boken)
  • arrangerar det årliga förbundsmötet
  • är sekreterare i förbundet
  • har kontakt med angränsande vattenvårdsförbund

Monica är biolog och har arbetat på kansliet
sedan 1998. GR är också kansli för Bohuskustens vattenvårdsförbund och administrerar även arbetet i vattenråden för Göta älv, Mölndalsån och Säveån.

Senast uppdaterad:2017-11-02

Kontakta kansliet

Postadress
Box 5073
402 22 GÖTEBORG

Besöksadress
Anders Personsgatan 8
GÖTEBORG

Telefon
031-335 50 00

Fax
031-335 51 17

E-post
info@gotaalvvvf.org

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org