Du är här:
Dela

Resultat

Många års miljöövervakning har gjort att man fått tillgång till mängder av värdefulla analysdata för Göta älvs avrinningsområde. Ett urval av dessa värden illustreras i diagrammen under länkar för respektive delavrinningsområde.

Är ni intresserade av ytterligare data är det bara att kontakta vattenvårdsförbundets kansli.

Under rubriken "Begreppsförklaringar" beskrivs de olika parametrar som vattenvårdsförbundet provtar och analyserar.

Datavärdskap för sjöar och vattendrag
SLUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd
för data som insamlats från sötvatten inom nationell och
regional miljöövervakningen. Deras uppdrag är att lagra,
kvalitetssäkra och tillgängliggöra data för sjöar och vattendrag,
samt att ta fram vissa bearbetningar av data som beräkningar
av belastningen på havet. Dessa data används bland annat till
olika nationella och internationella rapporteringar.

Senast uppdaterad:2017-09-06

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org