Du är här:
Dela

Organisation

Göta älvs vattenvårdsförbund (Water Quality Association of the Göta älv) är en ideell organisation, d.v.s. en frivillig sammanslutning. 2017 utgjordes medlemmarna i förbundet av 13 kommuner, 27 företag och 9 stycken övriga medlemmar. Av de senare är 5 fiskevårdsområden. Samtliga medlemmar är intressenter som påverkar och/eller påverkas av Göta älv och dess biflöden.

Förbundet leds av en styrelse som består av 12 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Kommunerna och företagen tillsätter vardera hälften av platserna.

Arbetet sker i nära samråd med miljöövervakande organ såsom Länsstyrelsens vattenvårdsenhet, Vattenmyndigheten och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder liksom företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. Primärt sker arbetet genom att samordna och genomföra nödvändig vattendragskontroll inom området.

För administration och projektledning köper förbundet tjänster från Göteborgsregionens kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:2018-03-15

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org