Du är här:
Dela

Vad gör vi?

Göta älvs vattenvårdsförbund bildades i Göteborg i april 1957, med syfte att skydda och förbättra vattendragens vattenkvalitet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern.

Efter att tillståndet i älven kartlagts togs ett kontrollprogram fram 1970 för hela avrinningsområdet. Verksamheten är inriktad på Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområde samt de biflöden och vattenområden som i övrigt ansluter till älven.

Förbundets uppgift är att verka för god vattenvård inom dessa områden.

Senast uppdaterad:2016-05-04

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org