Du är här:
Dela

Kansli

Göta älvs vattenvårdsförbund har ett kansli där Monica Dahlberg
och Frida Eriksson arbetar. De svarar på frågor om tillståndet i
Göta älv och dess biflöden. Kansliet finns på Göteborgsregionens kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (GR) i Göteborg.

Vad gör kansliet?

  • samordnar miljöfrågor för Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern
  • informerar om miljöfrågor
  • samordnar verksamheten och upphandlar undersökningar
  • är redaktör för Årsrapporten (Blå boken) och Vattenmagazinet
  • arrangerar det årliga förbundsmötet
  • är sekreterare i förbundet
  • Har kontakt med angränsande vattenvårdsförbund

Både Monica och Frida är biologer, Monica har arbetat på kansliet sedan 1998 och Frida började under 2015. På GR där de är anställda arbetar de även för Bohuskustens vattenvårdsförbund och administrerar även arbetet i vattenråden för Göta älv, Mölndalsån och Säveån.

Senast uppdaterad:2011-02-17

Kontakta kansliet

Postadress
Box 5073
402 22 GÖTEBORG

Besöksadress
Anders Personsgatan 8
GÖTEBORG

Telefon
031-335 50 00

Fax
031-335 51 17

E-post
info@gotaalvvvf.org

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org