Du är här:
Dela

Nyheter från förbundet

Övriga vattennyheter

 • 2017-03-17
  Utmanande vattensituation efter längre torrperiod »
  Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt, därför är nu nivåer låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. En beredskap för effekterna av...
 • 2017-03-08
  Klimateffektstudie av snötillgång för Vasaloppet »
  Genom att kombinera olika typer av data går det att undersöka effekter av ett förändrat klimat. Som ett exempel har en forskare från SMHI studerat hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka...
 • 2017-03-08
  1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar - och andelen kvinnor ökar »
  Fiske fortsätter att engagera svenskar på fritiden. Det visar officiell statistik som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
  Cirka 1,6 miljoner svenskar säger att de fiskar varje...

 • 2017-03-07
  Hur påverkas dricksvattnet i ett förändrat klimat? »
  På den årliga Mälarkonferensen som hölls 7 mars i Örebro, presenterade SMHI resultat från underlag som tagits fram inom dricksvattenutredningen. Hur kommer ett framtida klimat påverka våra...
Vädret längs Göta älv
    

Göteborg

Garn

Vänersborg

Webbkameror

Älvutlopp vid Älvsborgsbron

Älvsborgsbron

Mätstationen vid Garn

Ingen bild på grund av arbete i stationen


Fakta om Göta älv 2015

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org