Du är här:
Dela

Nyheter från förbundet

Vädret längs Göta älv
    

Göteborg

Garn

Vänersborg

Övriga vattennyheter

 • 2019-11-08
  Oktober 2019 - Stigande vattenflöden i södra Sverige »
  Under oktober steg flödena i de södra delarna av landet. Höga flöden uppmättes bland annat i Gavleån, Vanån och Uvån. I östra Götaland var flödena fortsatt låga, men stigande.
 • 2019-10-29
  Småskaligt kustfiske prioriteras med förnyade regler »
  HaV har beslutat om en ny tioårsperiod för överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket efter framförallt sill, skarpsill och makrill. I beslutet höjer myndigheten kvoterna för det kustnära...
 • 2019-10-28
  Piteälven ökar sitt avrinningsområde »
  Landhöjning och mänsklig påverkan har gjort att gränsen mellan hav och sjö vid Piteälvens mynning har förändrats. Det medför att Piteälvens avrinningsområde blivit större då två mindre...
 • 2019-10-16
  Klimatpåverkan på vattenmagasin undersöks i nytt projekt »
  Runt om i Europa finns en mängd stora och små vattenmagasin som har en viktig roll för dricksvatten, vattenkraft, miljövärden och rekreation. I ett nytt projekt lett från SMHI ska forskare undersöka...

Webbkameror

Älvutlopp vid Älvsborgsbron

Mätstationen vid Garn


Fakta om Göta älv 2015

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org