Du är här:
Dela

Nyheter från förbundet

Övriga vattennyheter

 • 2017-11-16
  Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja »
  Nu inleds saneringen av fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak. Fartyget sjönk utanför Smögen 1985 och vraket kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en...
 • 2017-11-06
  Oktober 2017 - Normala vattenflöden »
  Efter en lång period med låga vattenflöden var flödena under oktober normala i de flesta vattendrag. En del stora sjöar och vattendrag som reagerar långsamt hade dock fortfarande låga nivåer.
 • 2017-10-18
  EU-projekt visar värdet av öppenhet inom forskning »
  Efter fyra år med forskning och utveckling visar resultaten från ett EU-projekt att öppenhet är framgångsrikt. SMHI har koordinerat projektet som utvecklat både informationstjänster och ett virtuellt...
 • 2017-10-18
  HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar »
  ​I LRF:s artiklar ”Jakten på enskilda avlopp onödig” (2017-10-11) och ”HaV ville inte publicera rapporten” (2017-10-13) finns flera felaktiga påståenden som Havs- och vattenmyndigheten, HaV vill...
Vädret längs Göta älv
    

Göteborg

Garn

Vänersborg

Webbkameror

Älvutlopp vid Älvsborgsbron

Älvsborgsbron

Mätstationen vid Garn


Fakta om Göta älv 2015

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org