Du är här:
Dela

Analys av PCB och metaller i fisk från Anten och Mjörn

Under 2012 kommer vattenvårdsförbundet i samarbete med Anten-Mjörnkommittén titta på förekomsten av PCB och metaller i fisk från sjöarna Anten och Mjörn.

Vid den limnologiska undersökningen av sjöarna 2008 påvisades PCB och vissa metaller i sedimenten från sjöarna. För att undersöka om dessa ämnen finns även i sjöarnas fiskar kommer analyser utföras på fisk fångade vid två punkter vardera för respektive sjö. För att fånga fisken får vi hjälp av sjöarnas fiskevårdsområdesföreningar.
Senast uppdaterad:2013-01-31

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org