Du är här:
Dela

Årsmöte 2020-05-28

Årsmöte hölls digitalt den 28 maj. På grund av ändrade förutsättningar hölls inte de seminariesessioner som brukar höra till.

Vi hoppas att årsmötet 2021 kan hållas i form av fysisk träff med seminarier och nätverkande i vanlig ordning.

Till höger hittar du protokoll och tillhörande ärenden från årsmötet 2020.

Senast uppdaterad:2021-02-03

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org