Du är här:
Dela

Vattendragskontroll för 2017

Nu är vattenvårdsförbundets rapporter över vattendragskontrollen för 2017 klar. Här redovisas resultaten från samtliga undersökningar som utförts och/eller redovisats av vattenvårdsförbundet under 2017.

Del A - Göta älv, Norra tillflöden & Lärjeån
Del B - Säveån
Del C - Mölndalsån

Senast uppdaterad:2018-04-17

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org