Du är här:
Dela

Fakta om Göta älv 2015

Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag och älven används till många olika intressen. Älven utgör, till exempel, vattentäkt för dricksvatten till cirka 700 000 människor. Älven används också av industrier för kyl och
processvatten, för kraftproduktion, som farled och till fritidsaktiviteter som båtliv och fiske. Eftersom att älven har så många användningsområden så är det av vikt att
”fakta” om älven och dess användning dokumenteras och sprids till allmänhet och intressenter på olika sätt. Detta för att vi, med god kunskap om hur älven mår, tillsammans ska kunna bevara och skydda älven för framtida generationers bruk och nöje.

Skriften är framtagen av Göta älvs vattenvårdsförbund.

Senast uppdaterad:2016-04-25

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org