Du är här:
Dela

Årsrapport 2019

Årsrapporten för 2019 är färdig och ligger på hemsidan

Årsrapporten för 2019 är färdig och ligger på hemsidan under rapporter. Årsrapporten har kortats ner och innehåller i år inte alla de tabeller som varje del tidigare avslutats med. Det är därför också endast en fil istället för tre olika.

Data kan som vanligt hämtas ut från kansliet. På grund av omarbetning av hantering av mätdata inom förbundet kan dock handläggningstiderna för detta att vara längre än vanligt.

Senast uppdaterad:2020-05-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org