Du är här:
Dela

Vattendragskontroll för 2015

Nu är vattenvårdsförbundets rapport över vattendragskontrollen för 2015 klar. Här redovisas resultaten från samtliga undersökningar som utförts och/eller redovisats av vattenvårdsförbundet under 2015.

Senast uppdaterad:2016-09-21

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org